Pump track -rata Kinkomaalle?

Kinkomaan kyläyhdistys ry on selvittämässä pump track -ratahanketta Kinkomaan Ahvenlammelle.

Rata tarjoaa ajettavaa polkupyörille, scooteille, skeittilaudoille sekä rullaluistimelle. Pääasialliset käyttäjät Pumptrack- radoilla ovat lapset sekä nuoret. Rata mahdollistaa lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan ja vaatii ainoastaan harrastusvälineen sekä kypärän. Harrastusväline voi olla tavallinen polkupyörä, erikoisvalmisteisia välineitä ei tarvita.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 100 000 €. Hankkeeseen haetaan Jyväsriihen Leader-rahoitusta, joka kattaa 50 % hankkeen kustannuksista.
Loppuosa katetaan talkootöin ja/tai yksityisen rahoituksen turvin, joka voi olla yritysten myöntämää sponsorirahaa. 

Lue Suur-Jyväskylä Lehden haastattelu >>

Alustava tiedustelu:
Mikäli yrityksesi haluaa olla tukemassa tätä yhteisöllistä ja liikuntaa edistävää hanketta, ota yhteyttä!
Tässä vaiheessa riittää kirjallinen ilmoitus pump trackhankkeessa mukanaolosta sekä mahdollisesta summasta.

Hankkeen toteutuessa, radan viereen tulee vähintään ”rahoittajataulu” eli EU-lippulogot ja yritysten nimet.

Lisätietoja:
Email: kinkomaankyla@hotmail.com
Facebook messenger

Leena p. 040 731 5716
tai
Tuukka p. 044 302 4593

Kyllä, haluamme olla mukana!

  Logon saa julkaista:

  Tai lähetä seuraavat tiedot sähköpostiin kinkomaankyla@hotmail.com:

  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Tiedon saako yrityksesi nimen ja logon julkaista
  • Logo