Kinkomaan päivähoitotilanne – kuntalaisaloite lähetetty kuntaan 18.3.2024, lue myös kyläyhdistyksen kannanotto

maalis 8, 2024 | Yleinen

Toinen Kinkomaan yksityinen päiväkoti lopettaa kesällä.

Tämän jälkeen alle esikouluikäisten varhaiskasvatuspalveluja Kinkomaalla saa ainostaan perhepäivähoitajilta sekä Touhulan Myrskylyhdystä.

Esikoululaisten varhaiskasvatuksesta vastaa kunnallinen päiväkoti, johon pääsevät ainoastaan esikouluikäiset.

Satumetsässä on toiminut kolme lapsiryhmää, joten 1800 asukkaan Kinkomaalla päivähoitotilanne on huolestuttava.

Kinkomaan kyläyhdistys ry

Muuramen kunta järjesti keskustelutilaisuuden pienten lasten huoltajille ke 13.3.2024 klo 18 koulun ruokalassa.

Lisätietoja:

Kinkomaan varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajille keskustelutilaisuus

Aiheeseen liittyen on tehty kuntalaisaloite kunnallisen päiväkodin saamiseksi Kinkomaalle.

Aloitteen voit käydä allekirjoittamassa täällä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/36217

Kinkomaan kyläyhdistys ry:n kannanotto kuntalaisaloitteeseen

(lähetetty kuntaan ja kunnanvaltuutetuille 18.3.2024):

Miksi Kinkomaan tilaratkaisuja on katsottava pitemmälle kuin ensi syksyyn?


Nykytilanteen kuvaus
Vitapoliksen päärakennuksessa toiminut päiväkoti Satumetsän toiminta päättyy 31.7.2024 mennessä rakennuksen omistajavaihdoksen ja vuokrasopimuksen päättymisen myötä. Kyseisen rakennuksen purkaminen on päätetty aloittaa vuoden 2024 aikana. Lapsia on ehdotettu siirrettäväksi niin koulun yhteydessä olevan esikoulu-päiväkodin yhteyteen, jäljelle jäävään yksityiseen päiväkotiin Myrskylyhtyyn sekä sijoitettavaksi eri puolille Muuramen kunnan päiväkoteihin. Osa vanhemmista on hakenut hoitopaikkaa myös Jyväskylän puolelta, mutta kaikille lapsille ei ole vielä syksyn hoitopaikkaa tiedossa.

Kinkomaalla asuu yli 1800 asukasta eli yli joka viides muuramelainen asuu Kinkomaalla. Kinkomaalle on haluttu muuttaa omaan rauhaan lähelle palveluja (koulu, päiväkoti, kauppa), ja julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät Jyväskylän suuntaan. Laajenevaan taajamaan on muutettu myös sillä ajatuksella, että kunta toisi omia palvelujaan lähemmäs kasvavaa asukastihentymää. Lisäksi etätyön lisääntymisen myötä perheiden arkea on auttanut huomattavasti, kun päivähoito on sijainnut lähellä kotia.

Etuna Kinkomaalla on ollut lähellä sijaitseva päivähoito, tällöin etätöihinkin on ollut helppo jäädä, kun lasta ei ole tarvinnut lähteä erikseen viemään kauemmas hoitoon. Nyt tämä Kinkomaan kilpailuetu ollaan menettämässä, mikä laskee koko kylän houkuttelevuutta ja vaikuttaa väistämättä myös talojen hintoihin. Kinkomaalle on muutettu lasten tarpeiden vuoksi, mutta jos palveluita ei ole, ei ole enää tulijoitakaan. Tästä aiheutuu isoa mainehaittaa koko Muuramelle.


Miksi päivähoito on tärkeää sijaita lähellä?
Tämänhetkinen ehdotus kuljetuttaa nuorimmat varhaiskasvatusikäiset lapset Muuramen keskustaan aiheuttaa suuria jaksamishaasteita perheiden sisällä. Käytännössä samasta sisarussarjasta yksi voi olla koulussa/iltapäivätoiminnassa (1.-2. luokkalainen), toinen esikoulussa ja päivähoidossa, kolmas Myrskylyhdyssä tai perhepäivähoitajalla ja pienin keskustassa päivähoidossa. Perheen lasten sijoittaminen eri paikkoihin vie logistisesti paljon aikaa. Matka-ajan lisäksi on huomioitava, että päiväkotiin ei vain viedä lasta, vaan aamulla hänet saatetaan sinne ja päivänpäätteeksi vielä vaihdetaan päivän kuulumiset. Kun tämä toistuu monilapsisessa perheessä monta kertaa, kotoa onkin lähdettävä aamulla todella aikaisin, että ennätetään ajoissa töihin ja vastaavasti illalla kotiintuloaika venyy.

Perheille osoitettujen hoitopaikkojen järjestyminen eri tavoin asettaa naapuruston perheet eriarvoiseen asemaan, mikä johtaa pahimmillaan kilpailutilanteeseen ja eripuraan.

Nykyisessä epävarmassa tilanteessa varhaiskasvatuksen polusta on muodostumassa varsin katkonainen. Uhkakuvana on, että lapsi voidaan 1-6 -vuotiaana sijoittaa joka vuosi eri paikkaan sen mukaan, missä milloinkin sattuu tilaa olemaan.

Nyt vaikuttaa siltä, että kunta ei voi taata, että lapsi pääsisi samaan paikkaan sisarusten, kavereiden, naapureiden tai Kinkomaan ikätovereiden kanssa. Pahimmillaan tämä näkyy lasten kasvaessa isommiksi, kun lähinaapuruston lasten perheet eivät tunne toisiaan, kaveripiirit erkaantuvat ja myöhemmin tulee yhteentörmäyksiä teini-ikään siirryttäessä. Kaverisuhteet eivät kanna ja lapselle tulee turvattomuutta, kun joka syksy voi olla vastassa uudet vieraat kasvot. Kyseessä on kuitenkin näiden lasten ainutkertainen lapsuus.


Olympiakylä ja vaihtomuutto
Kunta on kaavoittanut aktiivisesti omakoti- ja rivitalotontteja Kinkomaalle, Vitapoliksen alueelle on kaavoitettu myös kerrostaloja. Olympiakylän laajennus tuo Kinkomaalle aikanaan satoja uusia asukkaita, joten väestön väheneminen ei ole näköpiirissä. On jo havaittavissa, että lasten kasvettua isoiksi Kinkomaalta muutetaan pois, ja tilalle muuttaa uusia perheitä pienine lapsineen. Kinkomaa onkin ollut erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Lisäksi täällä asuu eläkeläisiä.

Kun tuli ilmi, että Satumetsä-päiväkodin vuokrasopimus on irtisanottu, kunnassakin havaittiin, että Kinkomaalla ei ole ylimääräisiä kunnan omistamia tiloja. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi kunnallinen ryhmäperhepäivähoito väliaikaistiloissa. Tällainen järjestely oli vuosina 2012–2015, kun Kinkoriutantien paritalossa toimi kunnallinen Lemmikki-ryhmis, ennen Satumetsän toiminnan alkamista.

Kasvava kylä, kasvava tarve kunnan mahdollistamille palveluille
Tilojen puute ei kosketa ainoastaan tämän hetken lapsiperheitä, vaan laajemminkin koko kylää. Kinkomaalla ei ole kohtaamistilaa kylän asukkaille. Nuorten kokoontumispaikasta on puhuttu jo vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä. Myöskään senioriväestöllä ei ole matalan kynnyksen kohtauspaikkaa. Seurakunnalla on oma tila, mutta on muistettava, että jotkut voivat vierastaa kokoontumista seurakunnan tiloissa.

Keväällä 2022 avattu Kinkomaan pieni omatoimikirjasto on otettu ilolla vastaan. Toiveissa oli, että kirjaston yhteyteen saataisiin myös kokoontumistila. Kokoontumistila osoitettiinkin, mutta se on koulun puolella ja tilaan sisäänkäynti on ainoastaan lukossa olevien koulun ulko-ovien kautta, joten se ei ole toimiva ratkaisu. Lisäksi tilassa toimii nyt erityisopetuksen luokka, sillä koulun oppilasmäärä pullistelee luokkatiloista ulos. Tästäkään syystä tilan iltakäyttö ei ole samalla tavalla vapaata kuin aidosti muussa kuin opetuskäytössä oleva tila toimisi.


Kesäisin yhteisöllisenä tilana on toiminut Vitapoliksen alueella nuorten pitämä kesäkahvila, mutta rakennus, jossa kahvila sijaitsi, on purettu kevättalvella 2024. Korvaavaa tilaa ei ole tiedossa. Kyläyhdistyksen avoimissa, tilojenpuutteesta johtuen melko epäsäännöllisissä, kokoontumisissa on puhuttu pandemiavuosista asti muunneltavien tilojen tarpeesta niin nuorille kuin muillekin kyläläisille.

Kunnan on nyt viimeistään herättävä todellisuuteen, että yksityisten omistamien kiinteistöjen tilanne voi muuttua nopeastikin kunnalle epäedulliseen suuntaan ja kriittiset palvelut, kuten nyt kyseessä oleva varhaiskasvatus, saattavat päättyä lyhyellä varoitusajalla. Kunnan kaavoittamisinto huomioon ottaen, Kinkomaalle on tarpeen tehdä sekä suunnitelma että toteutus tulevista palveluista. Tähän tarvitaan myös kiinteistöjä. Kunnan pitkänäköisyyden puute Jykian omistaman parantolarakennuksen tulevaisuudesta on ollut täysin poikkeuksellista, sillä rakennuksen suojelupäätöksen purkuhakemuksesta asti on voinut arkijärjellä päätellä, että rakennus tullaan jossain kohtaa myymään, ja silloin lisäsiivessä sijaitsevaa päiväkotia tuskin halutaan jättää purkutyömaan alle.


Kinkomaalle olisi pitänyt jo 10 vuotta sitten toteuttaa muunneltavat tilat, mutta vieläkään ei ole liian myöhäistä.


Kinkomaan kyläyhdistys ry